Els Nostres Clàssics
EDITORIAL BARCINO
- Glossari de glossaris -
entrada usuaris
Cerca simple

Resultats

1 al 3 de 3
poder: poc, 9, 46.25; poc, B11, 19.8; poc, B11, 32.17, pogué; poch, B18, 63.14, pogué; pod, B20, 5r21, pot; podets, 3, 78.199, podeu (ind.); podetz, B20, 6r19, podeu; si pogés, B20, 6v19, si hagués pogut; pogra, 3, 49.75, pogués, podria (ell); pogra, B20, 6r21, hauria pogut; pogre, 19-20, 22.26, podria; pogre, 134, 118.5, veg. nota; pogués, podria; pogren, 3, 81.280, podrien; pogren, B11, 19.7; pogren, B11, 24.1, pogueren; pogren, B20, 7v4, havien pogut; pògrets, 10, 61.24, podríeu; poguem, B11, 67.13; poguem, B11, 83.12, poguérem; poirà, 117, 113.70, podrà; porà, 3, 117.305, podrà; porai, 3, 102.764, podré; poray, 68, 100.17, ell podrà; poran, 3, 87.405, podran; poràs, 10, 159.3, podràs; porem, 27, 41.17, podrem; porets, 3, 114.234, podreu; poria, 3, 94.565, podria (ell); poria, 13, 176.31, podia; poríem, 3, 35.46, podríem; poríets, 3, 97.643, podríeu; porran, 6, 150.27, podran; porrem, 109-110, 117.270, podrem (veg. nota); posqués, 11-12, 59.15, pogués; posquían, 45, 8.19, podien; pot, 3, 67.364, pugué; poysa, 76, 75.26, pugui; poysés, 68, 61.4, jo pogués; pueys, 68, 63.71, puc; puis, 3, 99.698, puc; puix, 10, 31.13, puc; puixa, 6, 33.20, pugui; puixam, 19-20, 50.27, puguem; pu(ixats), 9, 117.28, pugueu; puixca, 86, 158.91, pugui; puixe, 10, 24.6, pugui; pus, 133, 132.230, puc? (veg. nota); pusc, 3, 39.4, puc; pusc, 3, 62.252, vaig poder; pusca, 3, 38.3, pugui (jo); pusca, 3, 34.11; pusca, B20, 3r23, pugui (ell); puscam, 19-20, 42.12; puscam, B11, 59.4; puscam, B11, 59.5; puscam, B20, 8v21, puguem; puscats, 10, 78.18, pugueu; puscau, 9, 114.23, pugueu; pusch, B11, 135.9; pusch, B11, 157.9, puc; pusgau, 9, 77.3, pugueu; pusquam, B18, 90.59, poguem (veg. nota), pusqué, pogué; pusques, 3, 76.156, puguis; pux, B11, 278.13; pux, B11, 289.14, puc; puxa, 24, 27.22; puxa, B11, 162.12, pugui; puxam, B11, 58.10; puxam, B11, 58.13; puxam, B20, 5v12, puguem; puxats, 24, 56.6, pugueu; puxen, B11, 89.14; puxen, B11, 334.19
pot: 43-44, 104.27, llavi
pot: 3, 64.293, pou; potz, 68, pou, abisme (de l'infern) (llatí puteum abyssi)
Els resultats s'exporten en format Word